ตั้งค่า - พนักงาน

 

 

1. ปุ่มเพิ่มพนักงาน 

2. กดปุ่มเพิ่มพนักงาน

 

 

3. กรอกข้อมูลพนักงานดังต่อไปนี้

 •  สิทธิการเข้าถึง เลือกให้พนักงานคนนั้นเข้าถึงได้ระบบฝั่งร้านค้าได้แค่ไหน โดยจะแยกเป็น 3 สิทธ์การเข้าถึง

 • สิทธ์การเข้าถึงในระดับ Admin คือเห็นทุกอย่างเหมือนเจ้าของร้านค้าทุกอย่าง
 • สิทธ์การเข้าถึงในระดับ Superuser คือจะไม่เห็นเฉพาะเมนู พนักงาน และ นโยบายการใช้ข้อมูล
 • สิทธ์การเข้าถึงในระดับ User คือจะเฉพาะเมนู เพิ่มแสตมป์ ใช้คูปอง ลิงก์ส่งให้ลูกค้าสาขาที่พนักงานคนนั้นทำงาน
 • ชื่อผู้ใช้งาน
 • รหัสผ่าน
 • ยืนยันรหัสผ่าน
 • ชื่อ
 •  นามสกุล
 • อีเมล
 • เบอร์โทรศัพท์ จากนั้นกดบันทึก (เมื่อเพิ่มข้อมูลเสร็จแล้ว รายชื่อพนักงานจะแสดงให้ร้านค้าเห็น )

4. ร้านค้าสามารถลบพนักงานออกจาระบบได้ โดยการกดปุ่มรูปถังขยะสีแดง เมื่อกดแล้วจะมีข้อความแจ้งเตือนเพื่อให้ร้านค้ามั่นใจว่าต้องการที่จะลบพนักงานคนนี้จริงๆ

5. ร้านค้าสามารถแก้ไขข้อมูลของพนักงาน โดยการกดปุ่มรูปดินสอสีฟ้า ร้านค้าสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลของพนักงานที่ต้องการเปลี่ยนแล้วกดบันทึก

*ผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าของร้านค้าจะไม่มีปุ่มลบอยู่บนชื่อของตัวเอง ปุ่มลบจะแสดงเฉพาะพนักงานในร้านเท่านั้น

 


 

 การเข้าสู่ระบบของพนักงานในหน้า Log in นั้นจะต้องกรอก Username ที่ได้สร้างไว้ ดังภาพ

 

Staff Log in