มือถือ - วิธีการเคลียร์แคช (Cache Clearing)

วิธีการเคลียร์แคช

วิธีการเคลียร์แคชเว็บไซต์บนมือถือ ผ่านแอปพลิเคชัน Chorme 

   แคชคือ ข้อมูลที่เก็บไว้ชั่วคราวในหน่วยความจำโทรศัพท์ เมื่อคุณใช้แอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือของคุณทุกแอปพลิเคชันมีไฟล์แคชของตัวเองและใช้พื้นที่จัดเก็บบางส่วน อย่างไรก็ตามระบบจะสร้างไฟล์แคชใหม่ในครั้งต่อไป การล้างแคชนั้นเป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มพื้นที่ในอุปกรณ์ของคุณ

     1. กดที่สามจุดบนมุมขวามือ 

 


 

    2. กดเลือกเมนู  Settings เพื่อเข้าไปเมนูตั้งค่า

 


  

     3.  กดเลือกเมนู Site Settings 

 


 

    4. กดเลือกเมนู Strorage เพื่อเข้าถึงหน้าจัดการเว็บไซต์ทั้งหมด

 


  

 

    5. จะเจอหน้าเว็บไซต์ที่เราเคยเข้ามาทั้งหมด กดปุ่ม Clear Site Strorage เพื่อทำการเคลียร์แคชและการจดจำเว็บไซต์ทั้งหมด

 


     6. เมื่ออ่านข้อความ และเข้าใจแล้วให้กดปุ่ม Clear ถือเป็นการเคลียร์แคชทุกเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อย

 


     7. กดเลือกเฉพาะเว็บไซต์ที่ต้องการเคลียร์เเคช หากไม่ต้องการล้างทุกเว็บไซต์

 


     8. เมื่อกดเลือกเว็บไซต์ที่ต้องการเคลียร์แคชได้แล้ว กดปุ่ม Clear & Reset

 


     9. เมื่ออ่านข้อความและเข้าใจแล้ว กดปุ่ม Clesr & Reset ถือว่าเป็นการเคลียร์แคชเว็บไซต์ที่เลือกเสร็จเรียบร้อย

เมื่อทำตามครบทุกขั้นตอนแล้ว ฝั่งร้านค้าให้ลองเข้าเว็บไซต์ใหม่ ฝั่งลูกค้าให้สแกน QR Code ใหม่ 

 


วิธีการเคลียร์แคชเว็บไซต์บนมือถือ ผ่านแอปพลิเคชัน Safari 

 

     1. กดที่ปุ่มรูปหนังสือเพื่อดูประวัติการเข้าชมเว็บไซต์

 


     2. กดปุ่มดูประวัติการเข้าชมเว็บไวต์เพื่อทำการเคลียร์แคช

 


     3. กดปุ่ม Clear เพื่อทำการเคลียร์แคชเว็บไซต์ที่เคยเข้าทั้งหมด

 


     4. กดที่เมนู All Time เพื่อเคลียร์แคชทั้งหมด

 


     5. จะเห็นว่าเว็บไซต์ที่เคยเข้าถูกเคลียร์หมดแล้ว จากนั้นกดปุ่ม Done  ถือว่าเป็นการเคลียร์แคชเสร็จสิ้น

เมื่อทำตามครบทุกขั้นตอนแล้ว ฝั่งร้านค้าให้ลองเข้าเว็บไซต์ใหม่ ฝั่งลูกค้าให้สแกน QR Code ใหม่ 

 


วิธีการเคลียร์แคชเว็บไซต์บนมือถือ ผ่านแอปพลิเคชัน Internet 

 

     1. กดที่สามขีดมุมล่างขวา

 


     2. กดที่เมนูตั้งค่าจะพาไปที่หน้าตั้งค่าบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ต

 


     3. หน้าตั้งค่าบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ต กดเลือกที่เมนู Privacy and security 

 


     4. กดเลือกเมนู Delete Browsing data เพื่อเคลียร์แคช

 


  5. กดเลือกเคลียร์เฉพาะ Brownsing Data, Cache, Cookies and Site Data จากนั้นกด Delete ถือว่าเป็นการเคลียร์แคชเสร็จสิ้น

เมื่อทำตามครบทุกขั้นตอนแล้ว ฝั่งร้านค้าให้ลองเข้าเว็บไซต์ใหม่ ฝั่งลูกค้าให้สแกน QR Code ใหม่ 

 

หากมีปัญหาการเคลียร์แคช หรือปัญหาอื่นๆ กรุณาติดต่อที่ LINE @OURPOINT