มือถือ - วิธีการเคลียร์แคช (Cache Clearing)

วิธีการเคลียร์แคช

วิธีการเคลียร์แคชเว็บไซต์บนมือถือ ผ่านแอปพลิเคชัน Chorme 

 

   แคชคือ ข้อมูลที่เก็บไว้ชั่วคราวในหน่วยความจำโทรศัพท์ เมื่อคุณใช้แอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือของคุณทุกแอปพลิเคชันมีไฟล์แคชของตัวเองและใช้พื้นที่จัดเก็บบางส่วน อย่างไรก็ตามระบบจะสร้างไฟล์แคชใหม่ในครั้งต่อไป การล้างแคชนั้นเป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มพื้นที่ในอุปกรณ์ของคุณ

1. กดที่สามจุดบนมุมขวามือ 

2. กดเลือกเมนูตั้งค่า

3.  กดเลือกเมนูข้อมูลที่จัดเก็บ

4. กดล้างข้อมูลทั้งหมด

5. กดปุ่มล้าง

เมื่อทำตามครบทุกขั้นตอนแล้ว ฝั่งร้านค้าให้ลองเข้าเว็บไซต์ใหม่ ฝั่งลูกค้าให้สแกน QR Code ใหม่ 

 


วิธีการเคลียร์แคชเว็บไซต์บนมือถือ ผ่านแอปพลิเคชัน Safari 

 

1. กดที่ปุ่มรูปหนังสือเพื่อดูประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ 

2. กดปุ่ม Clear เพื่อทำการเคลียร์แคชเว็บไซต์ที่เคยเข้าทั้งหมด

3. กดที่เมนู All Time เพื่อเคลียร์แคชทั้งหมด

4. จะเห็นว่าเว็บไซต์ที่เคยเข้าถูกเคลียร์หมดแล้ว จากนั้นกดปุ่ม Done  ถือว่าเป็นการเคลียร์แคชเสร็จสิ้น

เมื่อทำตามครบทุกขั้นตอนแล้ว ฝั่งร้านค้าให้ลองเข้าเว็บไซต์ใหม่ ฝั่งลูกค้าให้สแกน QR Code ใหม่ 

 


วิธีการเคลียร์แคชเว็บไซต์บนมือถือ ผ่านแอปพลิเคชัน Internet 

 

 

1. กดที่สามขีดมุมล่างขวา

2. กดที่เมนูตั้งค่า จะพาไปที่หน้าตั้งค่าบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ต หาเมนูชื่อว่า ไซด์และการดาวน์โหลด

3. กดเลือกจัดการข้อมูลเว็บไซต์

4. กดปุ่มลบ

5. กดเลือกเว็บที่ต้องการลบ

เมื่อทำตามครบทุกขั้นตอนแล้ว ฝั่งร้านค้าให้ลองเข้าเว็บไซต์ใหม่ ฝั่งลูกค้าให้สแกน QR Code ใหม่